Akustikk

Dei siste vekene har eg endeleg funne roen ved symaskinen igjen. Av og til er det små ord og setningar som gjer at eg ser for meg eit bilde. Andre gonger er det ein tale eller bibelvers. Denne gongen var det eit møte med Vivien Hibbert i Jørpeland kyrkje som vart utgangspunkt for bildet til høgre.

Først eit bibelvers…
Hab 2,1: No vil eg stå på vakt, stilla meg på muren og speida og sjå kva han vil seia til meg.

Så eit par setningar teke ut av sin samanheng, men som sa noko til meg.
– Hjertestrengene blir stemt av Gud
– Guds akustikk i våre hjerter

Nå begynte bildet å ta form i tankane mine. Den treenige Gud har gitt oss sitt ord. Det er her eg må gå for å få hjertestrengene stemt av Gud. Men kva er strengene i livet? Kva er det som må stemmast? Dette grunna eg litt på… Og eg trur eg fekk eit svar:

2.Pet 1, 5-7:  Set difor all dykkar iver inn på å la trua gå i følgje med eit rett liv, og det rette livet med INNSIKT, innsikta med MÅTEHOLD, måtehold med TOLMOD, tolmodet med GUDSFRYKT, gudsfrykta med SYSKENKJÆRLEIK, og syskenkjærleik med KJÆRLEIK MED ALLE.

Vers 8: For når alt dette finst hos dykk og får veksa, då blir de ikkje uverksame eller utan frukt, de som kjenner vår Herre Jesus Kristus

This entry was posted in Kvardagstankar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*