Keltisk kors

Keltisk kors.
Fra år 800 – 900 vart det reist opp mange steinkors på dei britiske øyane, spesielt i Irland. Vi kan og finne liknande steinkors her i Norge, men då berre  på Vestlandet. Dette viser kontakten mellom desse landa.
At vi finn keltiske steinkors frå kristningstiden på vestlandet er eit synleg bevis på at denne landsdelen hadde kontakt med den keltiske kyrkja i Storbritannia i mellomalderen.  Her ligg mykje symbolikk i utforminga av desse korsa. Evighetsringane dannar ein sirkel rundt krysspunktet. At treenighetssymbolet er meisla ut på alle fire armane syns eg er fasinerande. I tillegg til at korset symboliserer korsfestinga, så finns det fleire eksempel på at armane og symboliserte dei fire himmelretningane, -dei fire elementa jord, luft, ild og vatn, eller og mennsekets fire deler,-  kropp, sjel, ånd og tanke. Men altså Den Treeinige Gud i alle deler. Flott!

This entry was posted in Quilt.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*