Å jul med din glede!

Lukas 2,10:
Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren

Dette er julens glede. Dette er kva ALT handle om.

Me har store forventningar til jula. Alle skal glede seg, Varme og harmoni, nærhet, fellesskap, god mat, gåver. Og så veit me at veldig mange ikkje har det slik. Tvert om bli jul ei tid kor ein blir minna på alt som skulle vore annleis.

Eg har det meste, har fantastiske barn, familie, venner, jobb, helse…. Ingen ting å klage på. Likevel er jul og andre spesielle dagar ei tid for dei vemodige tankane, ei tid kor det er ekstra tydeleg at noko har gått galt i livet. Når ungane berre kan vere saman med ein av foreldrene, då må alle involverte kjenne på vemodet.

Men nettopp derfor er det viktig å tenkje på kva som er den eigentlege gleda i jula. Me kan vere glade sjøl om noko er trist. Gud vart menneske nettopp fordi me menneske rotar det til for oss. Eg har fått den beste gåva;- Evig liv, og fellesskap med Den treeinige Gud. Bruk jula til å bli ennå betre kjend med Han!

This entry was posted in Kvardagstankar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*