Skatten

For Gud, som sa: «Lys skal stråla fram frå mørkret», han har late det skina i våre hjarte, så kunnskapen om Guds herlegdom i Jesu Kristi andlet skal lysa fram.  Men vi har denne skatten i leirkrukker, så den veldige krafta skal vera av Gud og ikkje koma frå oss.

2.Kor. 4, 6-7

This entry was posted in Quilt.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*