Når underet skjer langsomt

underetInspirasjonen til dette bildet fekk eg av ein liten filmsnutt. Ein som brukte ei flaske med kork til å få fram eit poeng:

Reint, rennande vatn kan rense vekk alt grumset i flaska. Men då må eg ta av korken. Med korken på, rant naturleg nok vatnet på utsida av flaska. Når korkener av, renn vatnet ned i flaska. Det reine vatnet vil etterkvart fortrenge alt det skitne grumset. Det kan ta litt tid.  Poenget her er å ha tillit til at vatnet vil gjere sin gjerning. Eg må berre halde flaska open.

 

Eg stenkar reint vatn på dykk, så de blir reine. Eg vil reinsa dykk for all ureinskapen og for alle avgudane.26 Eg gjev dykk eit nytt hjarte, og ei ny ånd gjev eg inni dykk. Eg tek steinhjartet ut or kroppen på dykk og gjev dykk eit kjøthjarte i staden.27 Og min Ande gjev eg inni dykk og gjer at de følgjer forskriftene mine, held lovene mine og lever etter dei.
28 Då skal de få bu i det landet eg gav fedrane dykkar. De skal vera mitt folk, og eg skal vera dykkar Gud    (Esekiel 36, 25-28)

This entry was posted in Kvardagstankar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*