Syfeber

Ideane strøymer på. Det er ein herleg følelse. Så då tek feberen meg. okt14 012klipp:-)

Dette bildet er inspirert av Salme 65,10:

Du gjestar jorda og lèt henne drikka djupt,
du gjer henne overdådig rik.
Guds bekk er full av vatn,
du sørgjer for kornet,
ja, såleis sørgjer du for henne.

klassefest 018 klippJer 31, 3-4

Frå det fjerne synte Herren seg for meg:
Med evig kjærleik har eg elska deg, jomfru Israel,
difor har eg heile tida vist deg miskunn.

4 Endå ein gong vil eg byggja deg,
du skal byggjast opp att.

 

This entry was posted in Kvardagstankar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*