Vengespenn gir frihetsglede.

To nye bilde der Vengespenn er inspirasjonen.

Dette bilde har eg kalla “Opprørt hav”. Vinden er ei naturkraft som ein skal ha respekt for. På havet har sjømenn utnytta vinden og dei har frykta den.  Eg har alltid vore redd på sjøen når det stormar. Og segling har eg aldri forstått meg på. Eg likar å ha kontroll, og er ikkje flink til å stole på “Erfarne sjøfolk” og utnytte gode vindar. Eg likar å padle på blank sjø. Det krev mot  å folde ut vengene, og stole på at eg kan segle på vindane. Men ved å stole på at vengespennet ber meg, kan eg få ei fantastisk oppleving av å segle over det opprørte havet.

I det andre bildet tenkjer eg meir på kor viktig det er å ta “Ørneperspektivet” av og til. Når livet verkeleg røyner på, har me lett for å bli veldig “nærsynte” og detaljorienterte..

Ved å få overblikk over situasjonen, eller livet, kan ein sortere,  plassere problemet der det høyrer heime. Ein kan sjå at “problemet” berre er ein del av heilheten.

Min erfaring er, at eg ofte treng hjelp for å få dette overblikket. Då er det menneske rundt meg som gir meg oppdrift og mot til å “segle og skoda over livet”.

 

Slik som dette kan eg reflektere og få inspirasjon til å uttrykke meg kreativt. Det er ei gåve eg takkar for, har stor glede av og som for meg gir livet ein ekstra dimensjon. :-)

Posted in Kvardagstankar

Vengespenn

Ein morgon for over to år sidan vakna eg med ein veldig levande draum i minnet. Eg skulle lage eit galleri i kjellaren. Eg såg for meg korleis eg skulle gjere det, alle mulighetene. Uteområdet som ligg som ein perfekt forlengelse av innerommet. (Iallefall sommarsdag. :-) )

Etter opp-pussing og mange tankeprosessar, er nå målet nådd. 23.november opnar eg.  To tankar som har forlenga prosessen: “Jante-tanken”: Den rommar alle dei negative tankane rundt “kven eg er?” og “kva vil andre tenkje/tru?” Likevel veit eg at dette skal eg gjere. Og mange har oppmuntra meg  undervegs. Den andre tanken er namnet på galleriet. Tankane svirra i ring, og eg hadde nesten bestemt meg for at det berre fekk heite KomArt som firamaet mitt. Men eg var ikkje roleg for det. Sist onsdag hadde eg 4 gode damer på besøk i kjellaren (Lyttegruppa eg er med i). Wenche som sjøl er kunstnar har tidlegare utfordra meg på namnet, og sa tydeleg at KomArt ikkje kommuniserte. (Herleg med folk som seier det dei meinar!!!) Kanskje noko med englar, sidan eg syr så mange av dei? Men me vart fort einige om at englebegrepet er det andre som eksponerer. Plutseleg berre datt det ned i meg: Vengespenn skal galleriet heite. Eg hadde allerede bildet over som assosierte til dette.

I dag kom eg tilfeldig over ein CD i hylla mi som eg ikkje hugsa elle visste eg hadde. Sølvi Hopland: Vengespenn.  Det er nå jordnære meg kjenner at dette er ein STOR bekreftelse. Og teksten set to tjukke strek under det eg ynskjer bildene mine skal kommunisere. Høyr berre:

Vengespenn (Sølvi Hopland)

Vengespenn gir frihetsglede.
Vengespenn gir kraft.
Vengespenn får livet til å gå framover igjen.

Vengespenn gir overskudd og vengespenn gir ro.
Vengespenn får kjærlighet til å blomstre opp igjen.

Vengespenn til ein englevenn- ønsker eg for deg om du landar eller dreg.
Vengespenn. Eg heiar på deg og ropar “kom igjen”
Flyg dit du vil, kvar vegen din enn går hen,
med vengespenn kjem du kanskje hit igjen….

Vengespenn gir livet bredde. Vengespenn krev mot.
Vengespenn gjer andungen til ei svane igjen.

Vengespenn gir leik og latter. Vengespenn gir fryd.
Vengespenn får skadeskutt til å skyve fart igjen.

Om månen veks, om sola brenn, om vinden bles, om regnet renn,
om stjernene er strødd på himmelen, om du er sterk, om du er svak-
er lufta under, bak. Ditt vengespenn gir vinden tak.

Posted in Kvardagstankar

Så sant, så sant

Posted in Quilt

Utstilling!

Denne sommaren har vore så solrik og fantastisk syns eg. Eg føler eg har lagra lys og sol for den komande vinteren. ein annan måte å gjere det på, er å sy “solminner”. :-)

Denne helga har eg sydd fleire brikker. Desse med solmotiv, og så nokre med hjertemotiv.

Eg har endeleg bestemt meg for å ha ei slags opning av mitt vesle galleri i kjellaren. Oppstarten blir ein salgsutstilling  laurdag 23,november.  Dette er ei veke før advent. Tenke eg skal sy opp litt advent- og juleinspirerte brikker/løperar/ bilder. Kanskje ein ide til alternative julegaver.??:-)

Posted in Kvardagstankar

You look fine

På mine bad, heng det eit bilde på speilet, med teksten “You look fine”. Det er faktisk ganske oppmuntrande å stå opp om morgonen og bli møtt med dette. Det er ikkje alltid eg føler meg så topp når eg står der- trøtt, med håret til alle kantar og ser alle linjer brutalt ærligt. Men sola og teksten hjelper faktisk. Dette er ein god start på dagen! :-)

Berre prøv! You look fine too. :-)

Bildet er ca 15×15 cm.

 

 

Posted in Kvardagstankar

Sommar – inspirasjon

Ferie er topp! Energien er stor. Eg nyt dagane som er heilt til eigen disposisjon. Hage, turar, terrassen, jordbær, bytur, gode venner, familie, seine kveldar….

Kveldane (og delvis nettene) har eg nytta ved symaskinen. Det blei meir “Bevende hjerter”, og etterpå fekk eg endeleg sydd eit bilde med sommarfuglar. Dette har eg tenkt på lenge. Eg syns symbolikken med larven som blir til sommarfugl gir HÅP. Løftet frå 2. Pet, 3,13:

Men etter hans lovnad ventar vi på ein ny himmel og ei ny jord, der rettferd bur.

I begge desse bildene har eg nytta same teknikk på “bakgrunnen”. Tøybitar i forskjellige fargar og mønster blir sydd saman med utallige symaskin-sting. Dette krev både tid og masse tråd. :-)

Eg hadde mange tøybitar til overs, så då vart det eit tredje bilde.

Temaet her har vore bakgrunn for fleire bilder eg har sydd.  Eg undrar meg stadig over kor mange flotte “bilder” frå naturen som blir nytta i bibelen for å sei oss noko om livet vi lever.

Velsigna er den mann som stolar på  Herren og set si lit til han. Han er lik eit tre som er planta attmed vatn og strekkjer røtene  mot bekken. (Jer 17, 7-8)

Posted in Quilt

Bevende hjerte

Denne helga besøkte eg Malena og Olav på Ogna. Det er alltid like kjekt. Malena og eg hadde fleire turar langs dei flotte strendene. Havet gir ein eigen ro i sjela. Det har eg alltid kjent på, enten det er storm eller stille.

På denne tida av året er det fantastisk å sjå alle fargane av alt som blømer mellom knausar og sanddyner. Denne gongen var det eit strå som fanga oppmerksomheten min. Strået blir kalla “Bevende hjerte”, og har masse bittesmå “blad” som ser ut som hjerter. I dag har eg prøvd å sy inntrykket mitt ned.

Nå er  blada på stråa bittesmå. Og ein må sjå nøye etter for å oppdage kor nydelige desse hjertene er.

Mitt uttrykk blir i så måte “feil” i forhold til proporsjonar, så dette er ikkje eit forsøk på å gje eit autentisk inntrykk. Eg har teke meg kunstnerisk frihet til å gjengi “Bevende hjerte” på min måte. :-)

 

 

Posted in Quilt

Keltisk kors

Keltisk kors.
Fra år 800 – 900 vart det reist opp mange steinkors på dei britiske øyane, spesielt i Irland. Vi kan og finne liknande steinkors her i Norge, men då berre  på Vestlandet. Dette viser kontakten mellom desse landa.
At vi finn keltiske steinkors frå kristningstiden på vestlandet er eit synleg bevis på at denne landsdelen hadde kontakt med den keltiske kyrkja i Storbritannia i mellomalderen.  Her ligg mykje symbolikk i utforminga av desse korsa. Evighetsringane dannar ein sirkel rundt krysspunktet. At treenighetssymbolet er meisla ut på alle fire armane syns eg er fasinerande. I tillegg til at korset symboliserer korsfestinga, så finns det fleire eksempel på at armane og symboliserte dei fire himmelretningane, -dei fire elementa jord, luft, ild og vatn, eller og mennsekets fire deler,-  kropp, sjel, ånd og tanke. Men altså Den Treeinige Gud i alle deler. Flott!

Posted in Quilt

Og Gud sa..

for fleire år sidan sydde eg bildet: “Og gud sa”. Eg vart aldri heilt nøgd med bildet, så eg la det blandt “Uferdige arbeid” (Eg har ein del slike :-) ). I dag har eg prøvd å arbeide det om ein del. For det første har eg beskåre bildet slik at berre ein del av treet er med. Eg har og prøvd å lage meir liv i bildet. At treet nå har blad av forskjellig art, har faktisk ein hensikt. Eg tenkjer at  livet (treet) kan bli ganske omskapt når røtene får næring frå vatnet og Ordet. Det gamle og det nye skal leve side ved side.

Eg har og prøvd å få litt meir liv i den gule bakgrunnen. Her kan vi ane ein soloppgang- forhåpentlegvis.

Posted in Quilt

Akustikk

Dei siste vekene har eg endeleg funne roen ved symaskinen igjen. Av og til er det små ord og setningar som gjer at eg ser for meg eit bilde. Andre gonger er det ein tale eller bibelvers. Denne gongen var det eit møte med Vivien Hibbert i Jørpeland kyrkje som vart utgangspunkt for bildet til høgre.

Først eit bibelvers…
Hab 2,1: No vil eg stå på vakt, stilla meg på muren og speida og sjå kva han vil seia til meg.

Så eit par setningar teke ut av sin samanheng, men som sa noko til meg.
– Hjertestrengene blir stemt av Gud
– Guds akustikk i våre hjerter

Nå begynte bildet å ta form i tankane mine. Den treenige Gud har gitt oss sitt ord. Det er her eg må gå for å få hjertestrengene stemt av Gud. Men kva er strengene i livet? Kva er det som må stemmast? Dette grunna eg litt på… Og eg trur eg fekk eit svar:

2.Pet 1, 5-7:  Set difor all dykkar iver inn på å la trua gå i følgje med eit rett liv, og det rette livet med INNSIKT, innsikta med MÅTEHOLD, måtehold med TOLMOD, tolmodet med GUDSFRYKT, gudsfrykta med SYSKENKJÆRLEIK, og syskenkjærleik med KJÆRLEIK MED ALLE.

Vers 8: For når alt dette finst hos dykk og får veksa, då blir de ikkje uverksame eller utan frukt, de som kjenner vår Herre Jesus Kristus

Posted in Kvardagstankar